ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ RE.MA.C. LAB

Reinventing Mainstream Classrooms

Ένα ευέλικτο εργαλείο για εκπαιδευτικούς, μαθήτριες και μαθητές σε όλο τον κόσμο

Objectives

Online Material

Developing and implementing online interactive material

Dynamic Platform

Train mainstream language teachers in teaching SL in mainstream classrooms

Intercultural

Developing and implementing intercultural material, and eventually implementing intercultural tools

Training

Training mainstream primary teachers using the project’s dynamic online platform

Reading Progress

Reading Progress is a free tool built into Microsoft Teams designed to support and track reading fluency in your class. Students record their reading on camera and submit it to you. As you mark and return their work, data is automatically collected and organized in Insights, helping you spend more time with students and less time analyzing data. 

disclaimer
Μετάβαση στο περιεχόμενο